Máy in mã vạch Postek C168

Chứng thư là nhà phân phối Postek tại Việt Nam tại Vinh An Cư Bình Dương