Cách chọn mua máy in Postek tại Việt Nam.

Bạn chưa biết gì hay bạn đã biết về cách chọn mua máy in  Postek?

chọn mua máy in Postek

Giải pháp quản lý tài liệu POSTEK

chọn mua máy in Postek và Làm thế nào để chọn mua máy in Postek?
Khi thực hiện một hệ thống mã vạch cho lần đầu tiên hoặc cập nhật thiết bị của bạn, bạn có thể cần phải mua một máy in mã vạch. Đây có thể là một nhiệm vụ dễ dàng nếu bạn mua máy in mã vạch của bạn cùng với các thiết bị mã vạch khác của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn mua nó một cách riêng biệt, bạn sẽ cần phải chắc chắn rằng nó phù hợp với các sản phẩm mã vạch khác mà bạn có.

Khi mua một máy in mã vạch bạn cần phải chắc chắn rằng nó có khả năng in các mã vạch phải. Các mã vạch là loại nhãn mã vạch bạn cần in. Bạn có thể yêu cầu một máy in có thể in nhãn UPC hoặc bạn có thể muốn có một máy in có thể in hơn code 39.

Một số máy quét mã vạch có thể yêu cầu máy in mã vạch của bạn để có thể in ở chất lượng cao hơn. Điều này có thể yêu cầu bạn phải tìm một máy in với một đầu in ra độ phân giải cao hơn và chất lượng in cao hơn. Hãy chắc chắn để kiểm tra với nhãn hiệu máy quét mã vạch của bạn hoặc nhà sản xuất để tìm hiểu những gì được yêu cầu của các nhãn mã vạch của bạn. Vậy ta cần chú ý đến độ phân giải của máy in mã vạch mà ta đang cần mua.

Một yếu tố nữa là môi trường mà các máy in mã vạch sẽ được sử dụng trong các máy in mã vạch và những gì sẽ phải chịu đựng. Nếu nó là ở một nơi mà nó có thể sẽ được bù xù xung quanh một chút, hơn bạn có thể cần một máy in mã vạch được thiết kế gọn để có một chút. Nếu không, bạn có thể khá nhiều lựa chọn bất kỳ thiết kế phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của bạn. Vậy ta phải chú ý đến kích thước và trọng lượng của máy in mã vạch.

chọn mua máy in Postek

Máy in mã vạch công nghiệp Postek TX2R RFID

Các chi phí của máy in mã vạch là yếu tố rất quan trọng cho bạn quyết định mua nó. Xét xong các tính năng ta xét tiếp chi phí và điều kiện bảo hành. Hiện nay đa số nói tới bảo hành ai cũng chán như con gián. Khi mua máy in ta cần chọn nhà phân phối cho hãng mới có chính sách bảo hành tốt nhất. Mua trúng các đơn vị kinh doanh thì hơi khó cho họ vì họ phải chờ hỏi lại nhà phân phối. Gọi cho Vinh An Cư khi cần mua máy in POSTEK tại Việt Nam. Mr Vinh 0913988780. 0912665120.