Số thứ tự bằng máy in POSTEK nơi công cộng được in ra như thế nào?

Số thứ tự bằng máy in POSTEK nơi công cộng in ra nhanh để đáp ứng nhu cầu sắp xếp thứ tự những nơi đông đúc như ngân hàng, bệnh viện và các nơi cần tuân thủ thứ tự.

Số thứ tự bằng máy in POSTEK nơi công cộng

Máy in mã vạch Postek

Số thứ tự bằng máy in POSTEK là chuyện muôn thưở xếp hàng lấy số. Vào ngân hàng, đi mua sắm ngày nay phải lấy số thứ tự là hợp lý và công bằng.

Số thứ tự bằng máy in POSTEK nơi công cộng làm cho mọi người khi tham gia dịch vụ gì đó thì công bằng với nhau. Ai tới trước thì sẽ được phục vụ trước ai tới sau thì nhận được phục vụ sau. Không ai phải chen lấn như ở ngoài chợ. Nước Nhật là một nơi thực hiện rất tốt việc này.

Bước 1 khi in Số thứ tự bằng máy in POSTEK nơi công cộng

Khách hàng đến giao dịch lấy số thứ tự tại màn hình cảm ứng theo dịch vụ tướng ứng, Nếu Khách là đối tượng VIP hay dạng Ưu tiên thì Nhân viên Lễ Tân sẽ hỗ trợ lấy số ưu tiên thông quan giao diện màn hình trên máy qui tính tại bàn Lễ Tân ngồi hoặc có thể dùng thẻ quét barcode được ưu tiên cho các khách hàng có thẻ. Bàn phím lấy số được thiết kế cho 02 ngôn ngữ: Tiếng Việt in thông tin và đọc loa tiếng việt (bên trái màn hình TouchSreen); Tiếng Anh in thông tin và đọc loa tiếng anh (bên phải màn hình TouchSreen, cho các đối tượng Khách nước ngoài đến giao dịch); và khả năng mở rộng đa ngôn ngữ về sau:

Bước 2 in Số thứ tự bằng máy in POSTEK nơi công cộng:

Sau khi lấy số thứ tự xong Khách hàng chờ gọi đến lượt + số thứ tự được hiển thị trên màn hình tivi LCD 40” và bảng Led trước mỗi quầy giao dịch.

Bước 3 in Số thứ tự bằng máy in POSTEK nơi công cộng:

Nhân viên giao dịch muốn chuyển Khách hàng đến Quầy Ngân Quỹ thì bấm phím “Forward”, nghĩa là vừa chuyễn Khách hàng đó sang Ngân Quỹ và gọi “Next” tiếp Khách hàng mới. (không chuyển thì bấm Ok/Cancal trước khi gọi Next). Không có Khách hàng đến giao dịch thì nhấn “Cancel”

Bước 4 in Số thứ tự bằng máy in POSTEK nơi công cộng:

Sau khi Khách hàng giao dịch xong tại Quầy giao dịch sẽ ngồi chờ goi đến Quầy ngân Quỹ để nộp tiền hay nhận tiền cũng với số thứ tự ban đầu của mình (với điều kiện số này có bấm forward từ Quầy giao dịch)

Bước 5 in Số thứ tự bằng máy in POSTEK nơi công cộng:

Tại các Quầy Ngân quỹ nhân viên chỉ bấm nút Next sẽ gọi vào giao thu/chi tiền. (các số gọi này là do các quầy khác chuyển đến) Thứ tự sẽ dựa vào thời gian các giao dịch viên chuyển qua bằng nút Forward. Sau khi tại quầy Ngân Quỹ thực hiện xong thì tại đây sẽ bấm Forward chuyển trả lại quầy trước đó chuyển đến để nhân giấy tờ (nếu cần).

Tại các Quầy giao dịch và các Quầy Ngân Quỹ bàn phím gọi số có các tính năng sau:
“Next” trên bàn phím gọi số để mời stt kế tiếp vào Quầy.
“Call” trên bàn phím gọi số để mời gọi số stt bất kỳ vào vào Quầy.
“Repeat” trên bàn phím gọi số để lập lại số thứ tự hiện tại vào Quầy.
“Forward” trên bàn phím gọi số để chuyển stt này đến Quầy/Phòng hay khu khác.
Ngoài ra các phím tắt Đóng quầy (tắt tối) gọi 0000 call, Mở quầy (Led sáng) bấm“9999”

Các tính năng mới áp dụng cho Bank theo hệ thống một cửa:
Tự động gọi số vào mỗi sáng vào giao dịch và khi hết khách hàng (hết số) đến khi có Khách hàng vào thì hệ thống tự động đẩy số vào quầy mà không cần nhân viên bấm nút Next
Chuyển quầy : khi Khách hàng đến giao dịch với số tiền lớn theo qui đinh của Ngân hàng, thì nhân viên giao dịch bấm nút Forward chuyển sang các Quầy Ngân Quỹ. Các quầy ngân quỹ chỉ bấm Nút Next để gọi các Khác hàng dã chuyển đến. Khi quầy Ngân quỹ xong chuyển lại quầy giao dịch, hệt hống sẽ tự động gọi Khách hàng đó đến đúng quầy ban đầu Khách hàng vào.
Lấy số ưu tiên từ Lễ Tân hay Bảo vệ (thông qua thẻ bảo vệ) hay quét tự động thẻ VIP do Bank phát hành
Khách hàng có thể vào quầy giao dịch đăng ký số của mình cho quầy nào đó, Khách hàng vẫn chờ cho đến lượt , thì tại quầy đó nhân viên giao dịch nhập số thứ tự đó và lưu lại trên hệ thống và cứ phục vụ cho các số thứ tự trước đó, khi đó cứ “Next” thì số thứ tự này vào quầy đã đăng ký mà không đến các quầy khác.
Mỗi nhân viên giao dịch có 1 mã số để đang nhập, để tính năng suât cho giao dịch viên đó.
Giao dịch viên muốn ngưng phục vụ thì gửi “0000” về cho hệ thống để tất Led hiển thị số và ko cần đẩy số tự động và ngươc lại khi chở lại giao dịch thì gửi “9999” về cho hệ thống để sáng đèn và sẳn sàng phục vụ.
Khi giao dịch xong 01 nhân viên bấm “Ok” hay “Forward”, không xong thì nhấn “Cancal” mới nhấn “Next” tiếp được, làm như vậy để thống kê lượng giao dịch cho 01 nhân viên chính xác hơn và lượng khách hàng không đến giao dịch.
Hiện tại lấy số chung cho toàn hệ thống nhưng chia thành các Nút với các nghiệp vụ khác nhau nhầm đề tính lượng Khách hàng đến giao dịch cho từng nghiệp vụ / Hoặc có thể chia thành từng dịch vụ khác nhau và cấu hình các quầy tương ứng cho Dịch vụ đó để phân loại rất dẽ dàng trên phần mềm.
Mỗi quầy cho phép chạy 01 dịch vụ chính và nhiều dịch vụ phụ (nếu dịch vụ chính hết Khách hàng).
01 Khách hàng đến lấy 01 số thứ tự mà làm nhiều nghiệp vụ thì nhân viên gửi số lượng nghiệp vụ đó về cho hệ thống nhằm tính tổng thời gian đến giao dịch chia trên tổng số số lượng nghiệp vụ đã phục vụ, mặc nhiên là 1, nếu lớn hơn 1 thì gửi trực tiếp về sau khi phục vụ xong để hệ thống cập nhật lại. Nếu ban kểm soát cảm thấy nhân viên mình không trung thực thì có thể so sánh với hệ thống CoreBanking để kiểm tra lại cùng thời điểm đó. (ví dụ 01 Khách hàng đến giao dịch có stt=0101, Khách hàng này giao dịch nhiều nghiệp vụ như trả lãi quay, gửi tiết kiệm, mở tài khoản vì vậy thì Khách hàng đến giao dịch 03 nghiệp vụ, nên khi giao dịch xong ngân viên giao dịch gửi về là 3. bởi vì thời gian phục vụ cho KH này kéo dài lâu vì Kh làm 03 nghiệp vụ trong ngân hàng, làm như vậy nhẳm để tính năng suất thời gian phục vụ trung bình của mỗi nhân viên phục vu)
Báo cáo thống kê theo của Ngân hàng ngoài các báo các báo cáo chuẩn có sẳn.
Đọc số ngắn gọn như 0002 thì đọc 02; 0100 thì đọc 100; 1235 thì đọc 1235; giọng chuẩn ngôn ngữ tiếng việt, ngôn ngữ tiếng anh, phát triển cho nhiều ngôn ngữ chỉ với việc Khách hàng tự thu âm và chỉ copy vào thư mục âm thanh.
In Phiếu tiếng việt thì đọc loa tiếng việt. In phiếu tiếng Anh thì đọc loa ngôn ngữ tiếng anh nhằm hướng đến Khách hàng nước ngoài đến giao dịch (Ngoài màn hình cảm ứng có giao diện Tiếng Việt/Tiếng Anh)
Tất cả các số liệu cuối ngày đỗ về trung tâm (mỗi phòng giao dịch có mã số id, các nhân viên có mã số riêng) từ trung tâm sẽ tính được số liệu và năng suất trên toàn hệ thống và cho từng điểm giao dịch và cho từng nhân viên hay lượng nhu cầu Khách hàng đến giao dịch cho nghiệp vụ nào nhiều hay ít)
Khách hàng đến giao dịch mà có nhu cầu đóng lãi vay Nhưng do số tiền cần đóng nhân viên giao dịch phài liên hệ đến PGD khác để tính lãi, khi đó chuyển số sang chờ và sẽ gọi lại khi có số tiền cụ thể. Tính năng này nhầm để tính được năng suất nhân viên phục vụ cho khách hàng đó chính xác hơn trong tính năng suất của các nhân viên.
Hệ thống cho phép mở rộng kết nối thẻ VIP (do Bank phát hành) để Khách hàng lấy số ưu tiên trên toàn hệ thống, Khi đó phần mềm lấy số thứ tự sẽ tra cứu trên CSDL để xác nhận thẻ VIP hợp lệ đó là phiếu ưu tiên, in ra sẽ có thông tin trên phiếu như số thứ tự, dịch vụ ưu tiên, tên Khách hàng.